• Black Facebook Icon
  • Instagram

השוק מוצף בספרי ילדים ואתם מתקשים לבחור?

במיוחד בשבילכם, הכנתי רשימה המרכזת אך ורק ספרי ילדים איכותיים בעלי מסר חשוב, המאפשרים לילד להזדהות עם מגוון דמויות ומצבים ולהתמודד בצורה מיטיבה עם צרכיו ורגשותיו השונים. 

לקבלת הרשימה למייל:

Mother and a Child